PhotoFans摄影网

标题: 《随拍魔都街景 记录城市风华》(续) [打印本页]

作者: 无语月光    时间: 2017-2-18 10:09
标题: 《随拍魔都街景 记录城市风华》(续)
本帖最后由 无语月光 于 2017-12-26 09:11 编辑

《随拍魔都街景  记录城市风华》是我在佳友开的第一个帖子,也是唯一的一个帖子,楼层盖到4000+,点击率50000+
自2014年12年开贴以后,承蒙孺子版主盖戳优秀以资鼓励和佳友摄友的点评支持,
佳友编辑 deowut 还赐名《在生活中抓取温暖的光华》,提为网络版佳友明星。
近来回顾这个帖子,检点自己的的拙作,发现数量虽不少,质量却不高,烂片一箩筐,甚为汗颜,甚为惭愧。
于是,决定再开第二贴,从头再起步。
不断告诫自己,从拍照到摄影,绝不是从量变到质变,而是需要静心感悟,耐心发现身边的美。
这个帖子的更新会很慢,但我希望这个帖子的质量会比第一帖有所提高。
从帖子里随选一打图片,镇楼并作为提高的基础,不定期更新。
感谢大家的浏览和支持!

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-18 10:10
当代艺术博物馆行为艺术之《如实曲径》。
810_0035_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-18 10:11
当代艺术博物馆行为艺术之《如实曲径》。
810_0066_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-18 10:11
当代艺术博物馆行为艺术之《如实曲径》。
DSC01548_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-18 10:19
当代艺术博物馆行为艺术之《如实曲径》。
810_0060_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-18 10:25
当代艺术博物馆行为艺术之《如实曲径》。
DSC01556_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-18 13:20
当代艺术博物馆
810_0245_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-18 13:20
当代艺术博物馆
810_0257_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-18 13:20
当代艺术博物馆
810_0261_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-18 13:21
当代艺术博物馆
810_0271_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-18 13:21
当代艺术博物馆
DSC01708_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-18 13:23
当代艺术博物馆
810_0234_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-21 09:13
偶尔也拍点小花小草
810_0044_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-21 09:13
偶尔也拍点小花小草
DSC03087_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-21 09:14
偶尔也拍点小花小草
P2190069_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-21 09:18
偶尔也拍点小花小草
DSC03171_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-21 10:44
我就站在这个城市的街头,站在你曾无数次走过的街道上。
宁静的背后摇曳着喧嚣,这是城市的节奏。


D72_0020_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-22 19:37
时间往往定格在某一瞬间,那是雕刻了一段时光的故事。
有人说,这一刻,定格的是美丽;也有人说,这一刻,定格的是记忆。
但不论对谁,某些瞬间,都将定格为永恒。


810_0008_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-24 17:56
街角的百姓百态
D72_0028_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-24 17:56
街角的百姓百态
D72_0033_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-24 17:57
街角的百姓百态
D72_0239_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-24 17:57
街角的百姓百态
D72_0099_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-24 17:58
街角的百姓百态
D72_0064_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-24 17:58
街角的百姓百态
D72_0143_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-24 17:59
街角的百姓百态
D72_0164_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-24 17:59
街角的百姓百态
D72_0260_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-24 18:00
街角的百姓百态
D72_0285_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-24 18:00
街角的百姓百态
D72_0267_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-24 18:54
街角的百姓百态
D72_0067_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-24 21:01
晓月荷塘
寂寞了谁的等待
水墨孤舟
谁渡这一船清梦


DSC01785_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-28 15:53
宜家家居一角。
浸润着安详,散发着馨香,感谢静谧,聆听温暖。
810_0011_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-2-28 15:53
宜家家居一角。
浸润着安详,散发着馨香,感谢静谧,聆听温暖。
810_0022_副本.jpg

作者: yonghulaile    时间: 2017-3-1 20:06
支持一下啊!!!
作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:00
本帖最后由 无语月光 于 2017-3-4 22:23 编辑

思南公馆
思南公馆坐拥51栋历史悠久的花园洋房,成为魔都集人文、历史和时尚底蕴于一身,最具特色的风景之一。
810_0023_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:00
思南公馆
810_0029_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:00
思南公馆
810_0068_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:01
思南公馆
810_0072_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:02
思南公馆
810_0104_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:03
思南公馆
810_0100_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:03
思南公馆
810_0089_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:10
本帖最后由 无语月光 于 2017-3-4 22:17 编辑

新天地
新天地以上海近代建筑的标志石库门旧区为基础,改造成时尚、休闲文化娱乐中心。
漫步新天地,仿佛时光倒流,犹如置身于二十世纪二、三十年代的上海。
810_0158_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:12
新天地
810_0197_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:12
新天地
810_0171_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:13
新天地
810_0172_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:13
新天地
810_0176_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:14
新天地
810_0178_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:14
新天地
810_0198_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:15
新天地
810_0228_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:15
新天地
810_0230_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-4 22:33
新天地
810_0218_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 16:00
街头百姓百态
D72_0075_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 16:00
街头百姓百态
D72_0076_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 16:01
街头百姓百态
D72_0083_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 16:01
街头百姓百态
D72_0095_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 16:02
街头百姓百态
D72_0098_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 16:02
街头百姓百态
D72_0109_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 16:02
街头百姓百态
D72_0140_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 17:16
街头百姓百态
D72_0158_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 17:16
街头百姓百态
D72_0185_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 17:16
街头百姓百态
D72_0192_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 17:17
街头百姓百态
D72_0202_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 17:18
街头百姓百态
D72_0204_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 17:18
街头百姓百态
D72_0229_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 17:19
街头百姓百态
D72_0253_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 17:19
街头百姓百态
D72_0276_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-8 17:19
街头百姓百态
D72_0268_副本.jpg

作者: ありぱぱ    时间: 2017-3-8 17:50
谢谢分享
作者: 无语月光    时间: 2017-3-10 15:52
郁金香盛开又一年
DSC_0110_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-10 15:52
郁金香盛开又一年
P3100017_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-10 15:53
郁金香盛开又一年
P3100024_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-10 15:54
郁金香盛开又一年
DSC01848_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:19
都市妖魅夜
D72_0236_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:20
都市妖魅夜
D72_0245_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:20
都市妖魅夜
D72_0255_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:21
都市妖魅夜
D72_0263_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:21
都市妖魅夜
D72_0295_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:22
都市妖魅夜
D72_0793_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:22
都市妖魅夜
D72_0307_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:22
都市妖魅夜
D72_0332_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:23
都市妖魅夜
D72_0370_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:30
都市妖魅夜
D72_0390_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:30
都市妖魅夜
D72_0396_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:31
都市妖魅夜
D72_0405_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:31
都市妖魅夜
D72_0416_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:31
都市妖魅夜
D72_0421_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:32
都市妖魅夜
D72_0426_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:32
都市妖魅夜
D72_0431_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:32
都市妖魅夜
D72_0435_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:33
都市妖魅夜
D72_0441_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:33
都市妖魅夜
D72_0450_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:34
都市妖魅夜
D72_0487_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:34
都市妖魅夜
D72_0496_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:34
都市妖魅夜
D72_0500_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:35
都市妖魅夜
D72_0510_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:35
都市妖魅夜
D72_0526_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:36
本帖最后由 无语月光 于 2017-3-12 10:37 编辑

都市妖魅夜
D72_0541_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:36
都市妖魅夜
D72_0534_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:37
都市妖魅夜
D72_0538_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:38
都市妖魅夜
D72_0558_副本.jpg

作者: 无语月光    时间: 2017-3-12 10:38
都市妖魅夜
D72_0567_副本.jpg

欢迎光临 PhotoFans摄影网 (http://bbs.photofans.cn/) Powered by Discuz! X2.5